Bộ lưu điện UPS Emerson Chloride

  • Công suất: 100KVA
  • Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút

Để biết chi tiết về thông tin sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 1800 2014