Bộ lưu điện UPS APC Galaxy

  • Công suất: 100KVA
  • Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút