Bộ Lưu điện UPS SIEL E202 online, tower

  • Công suất: 2KVA
  • Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút
  • Liên hệ để được tư vấn trực tiếp – Hotline: 1800 2014