SỬA CHỮA LEGRAND UPS 3/3 30KVA

UPS LEGRAND BỊ LỖI: “RECTIFIER FAULT LEG1” “LOW DC VOLTAGE”

ĐÃ SỬA CHỮA XONG NGÀY 12/04/2017.

VỚI ĐỘI NGŨ KỸ SƯ CÓ CHUYÊN MÔN CAO

UPS HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG.

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

Bài viết liên quan