SỬA CHỮA LEGRAND UPS 3/3 30KVA

UPS LEGRAND BỊ LỖI: “RECTIFIER FAULT LEG1” “LOW DC VOLTAGE”

ĐÃ SỬA CHỮA XONG NGÀY 12/04/2017.

VỚI ĐỘI NGŨ KỸ SƯ CÓ CHUYÊN MÔN CAO

UPS HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG.

Bài viết liên quan