Vision HP và HF

Tính năng và lợi ích

 • Thân thiện với môi trường
 • Nội trở thấp
 • Hoạt động ở một áp suất và năng lượng cao
 • Hiệu quả tổ hợp khí
 • Hợp kim chì-canxi thiết kế 6 tháng ở 200C
 • Nguồn điện; 13W – 890 W/cell 10 phút
 • Tuổi thọ thiết kế: HP-5 năm, HF-10 năm

Đặc tính

 • Thân thiện với môi trường
 • Chất lượng và độ tin cậy cao
 • Nội trở thấp
 • Công suất cao
 • Tuổi thọ dài
 •      Tuân theo tiêu chuẩn quốc tế: JIS và DIN
 • Bản cực dày làm cho ắc quy có chất lượng tốt
 • Lưới cực sử dụng hợp kim chì-canxi-thiếc cho tuổi thọ dài

Ứng dụng

·        Thiết bị văn phòng và máy tính

·        Viễn thông

·        Thiết bị UPS

·        Ngành điện

·        Máy bán hàng tự động

 

 

 • Thông số kỹ thuật

 

Loại Điện thế
(V)
Công
suất /WPC (10min 1.60V)
Công suất  /AH Dài Rộng Cao Tổng chiều cao Đầu cực Trọng lượng
mm in mm in mm in mm in Kg Pound
HP6-25W 6 25 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 F1/F2 0.85 1.87
HP12-13W 12 13 2.3 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 F1 0.99 2.18
HP12-22W 12 22 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F1/F2 1.72 3.79
HP12-30W 12 30 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F1/F2 1.80 3.79
HP12-35W 12 35 6 151 5.94 52 2.05 94 3.70 99 3.90 F1/F2 2.18 4.81
HP12-46W 12 46 8 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 F1/F2 2.50 5.51
HP12-50W 12 50 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 F1/F2 2.50 5.51
HP12-60W 12 60 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 F2 3.67 8.09
HP12-105W-X 12 105 17 181 7.13 76 2.99 160.1 6.30 165.6 6.52 F3 6.35 14.4
HP12-116W-X 12 116 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 F13 6.5 14.33
HF12-135W-X 12 135 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 F13 8.6 18.96
HF12-155W-X 12 155 28 165 6.50 125 4.92 175 6.89 175 6.89 F13 9.5 20.94
HF12-165W-X 12 165 33 195 7.68 130 5.12 155 6.10 168 6.61 F11 11.1 24.47
HF12-211W-X 12 211 45 197 7.76 165 6.50 170 6.69 190 6.69 F11 14.8 32.63
HF12-260W-X 12 260 55 229 9.02 138 5.43 208 8.19 213 8.39 F11 17.2 37.92
HF12-320W-X 12 320 75 258 10.16 166 6.54 206 8.11 215 8.46 F11 24.0 52.91
HF12-370W-X 12 370 80 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.05 F11 26.2 57.76
HF12-420W-X 12 420 90 306 12.05 169 6.65 210 8.27 215 8.46 F21 30.0 66.14
HF12-470W-X 12 470 100 330 12.99 171 6.73 215 8.46 220 8.66 F12 33.0 72.75
HF12-560-X 12 560 120 410 16.14 176 6.93 224 8.94 224 8.94 F12 37.7 83.11
HF12-600-x 12 600 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 287 11.30 F12 41.5 91.49
HF12-605W-X 12 605 135 482 18.98 170 6.69 241 9.49 241 9.49 F12 44.8 98.77
HF12-650W-X 12 650 150 482 18.98 170 6.69 240 9.45 240 9.45 F12 46.4 102.29
HF12-725W-X 12 725 170 530 20.87 209 8.23 215 8.46 220 8.66 F12 55.7 122.80
HF12-810WS-X 12 810 185 522 20.55 238 9.37 218 8.58 223 8.78 F10 66.5 146.61
HF12-890WS-X 12 890 200 522 20.55 238 9.37 218 8.58 223 8.78 F10 67.5 148.81
HF12-1010W-X 12 1010 210 522 20.55 238 9.37 218 8.58 223 8.78 F10 67.0 147.71
HFS12-400W-X 12 400(15min/1.67V) 330 12.99 171 6.73 215 8.46 220 8.66 F12 32.5 71.65
HFS12-450W-X 12 450(15min/1.67V) 410 16.14 176 6.93 227 8.94 227 8.94 F12 36.5 80.47
HFS12-550W-X 12 550(15min/1.67V) 482 18.98 170 6.69 240 9.45 240 9.45 F12 45.0 99.21
HFS12-800WS-X 12 800(15min/1.67V) 522 20.55 239 9.37 218 8.58 223 8.78 F38 61.0 134.4