Bộ lưu điện UPS Emerson Chloride

  • Công suất: 90 KVA
  • thời gian lưu điện tối đa: 2,5 phút

Để biết chi tiết về thông tin sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0946.644.737