ẮC QUY ROCKET NX120

  • BÌNH ẮC QUY ROCKET NX120
  • 12V – 90AH, MỚI 100%
  • CÒN NIÊM PHONG
  • Kích Thước : 305 x 172 x 225