ẮC QUY ROCKET 1110K(Cọc Bulon)

  • ẮC QUY ROCKET 1110K(Cọc Bulon)
  • 12V – 100AH, MỚI 100%
  • CÒN NIÊM PHONG
  • Kích Thước : 330 x 172 x 240