G-Me series – Line Interactive UPS 650-1500VA

G-ME là UPS một pha, được thiết kế để sử dụng với đầu vào 220 ~ 240 Vac danh nghĩa. Nó được thiết kế để sử dụng với máy tính để bàn và các thiết bị điện tử nhạy cảm khác. Nó lọc điện từ đường dây tiện ích, giảm các đỉnh điện áp ngắn hạn và nhiễu tần số cao.

Ngoài điện áp đầu ra ổn định, G-ME ngay lập tức cung cấp điện cho tải của nó khi nguồn điện bị gián đoạn hoặc điện áp tiện ích trở nên quá thấp.
G-ME chấp nhận một phạm vi rộng lớn nhất của điện áp đầu vào, từ 165 đến 265 Vạc, làm cho nó lý tưởng cho các vị trí mà điện áp nguồn điện tiện ích có xu hướng thay đổi.

Dòng G-ME có sẵn trong bốn kiểu: 650, 750, 1000 và 1500VA.