Hướng dẫn kiểm tra bộ lưu điện cơ bản

1: UPS bật không lên

  • Bật UPS không cấp nguồn lưới vào

           Hiện tượng: quạt quay, LED or LCD sáng

           Khắc phục: mạch khởi động, mạch điều khiển

           Hiện tượng: quạt không quay, LED or LCD không sáng

          Trường hợp này có rất nhiều nguyên nhân gây ra như: hỏng nguồn, hỏng acquy, hỏng mạch khởi động, chết chập công suất.. do vậy khi UPS bị như vậy thì bạn cần kiểm tra khá nhiều phần từ acquy- mạch       nguồn-công suất- sau đó đến mạch xử lý

  • Bật UPS có cấp nguồn lưới vào
    Hiện tượng: quạt quay, LED or LCD sáng

          Khắc phục: Acquy, mạch khởi động, mạch điều khiển

          Hiện tượng: quạt không quay, LED or LCD không sáng

          Trường hợp này có rất nhiều nguyên nhân gây ra như: hỏng nguồn, hỏng acquy, hỏng mạch khởi động, chết chập công suất.. do vậy khi UPS bị như vậy thì bạn cần kiểm tra khá nhiều phần từ acquy- mạch nguồn- công suất- sau đó đến mạch xử lý

  • Bật UPS lên bao lỗi ngay

Tìm hiểu mã lỗi, đèn lỗi – tra các linh kiện , bo mạch

2: UPS không lưu điện

    Hiện tượng: khi mất điện UPS không lưu điện hoặc lưu kém
    Nguyên nhân:  do acquy đã bị hỏng khi này bạn cần thay thế toàn bộ các acquy hỏng ( ngoài ra bạn cần kiểm tra thêm bộ sạc của UPS xem còn hoạt động tốt không.

    Mạch chuyển đổi nguồn bị lỗi

3: UPS không nhận điện lưới

    Hiện tượng: UPS có tiếng kêu cảnh báo, LED điện lưới không sáng, cắm nguồn vào nhưng UPS không nhận

   Nguyên nhân: có thể do cầu chì bảo vệ đầu vào bị hỏng, mạch nhận biết điện lưới bị hỏng, relay điện lưới bị hỏng

4: UPS báo lỗi

    Hiện tượng: khi bật UPS lên là báo lỗi kể cả khi có nguồn lưới đầu vào, điện áp đầu ra không có

   Khắc phục: Khi UPS báo lỗi như thì chủ yếu lỗi xảy ra ở trên main chính do đó bạn cần kiểm tra theo trình tự
            – Khối công suất và lái công suất có hỏng không

            – Khối điều khiển có tốt không

            – Ăcquy có hỏng hay không
            – Đường mạch còn tốt không, xem có linh kiện chết, cháy, rỉ sét.. cần thay thế các linh kiện hỏng trên
Với các dòng UPS nhỏ thì chỉ nhận biết lỗi bằng đèn LED+ còi kêu, còn với các dòng UPS Online hoặc công suất lớn thì lỗi nhận biết bằng vị trí các LED, mã lỗi, nhịp kêu của còi

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

Bài viết liên quan